ประกาศรายชื่อ THNG 9

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่าย THNG CAMP ครั้งที่ 9 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มที่ 1 1 อนิวัตติ์ ชลเกียรติภูมิ 2 สิริรชา แก้วหย่อง 3 ศศิธร กาประสิทธิ์ 4 […]